2017-09-13

عطر خوش اطلسی


بچه که بودیم تبریز بزرگ نبود. بین ائل گؤلی ( شاهگلی سابق ) و شهر این همه آپارتمان نبود. شاهگلی در آن استخر بزرگ و ساختمان وسطش و پله ها و درختان فراوانش خلاصه می شد. هوای صاف و تازه اش ، نسیم خنک شبانگاهش مردم را به گذراندن یک روز خوش تعطیلی دعوت می کرد. خرداد تمام می شد و ما بچه ها فارغ از درس و مدرسه در اشتیاق یک روز خوش در این باغ باصفا پر می کشیدیم. آن زمان تفریح و سرگرمی ما رفتن به ائل گؤلی ، باغ گلستان ، سینما بخصوص که فیلم فردین و فروزان و ظهوری نمایش داده می شد. این سه محبوبترین های ما بودند. داستان شب رادیو و صبح جمعه برنامه های دلخواه رادیوی ما بودند. تلویزیون بعد ها به خانه ها راه پیدا کرد . عصرها برنامه داشت. آن اول ها مردم موافق با خرید آن نبودند.
ادامه متن : در سایت قایاقیزی


زنگ تفریج

 شال سه گوش قلاب بافی

دنیای زیبای ضرب المثل ها

ضرب المثل ها جملات کوتاه خوش آهنگ یا تک بیتی یا تک مصراع هایی هستند که بجز زیبا و دلنشین سازی جملات کاربردهائی اصلی در سخنان ما دارند. وقتی نمی خواهیم حرفمان را به طور مستقیم و صاف و پوست کنده به طرف مقابل بگوئیم از ضرب المثل استفاده می کنیم. ضرب المثل ها ریشه در ماجراهای تاریخی و احساسی و دینی و قومی و آداب و رسوم ما دارند
*
ادامه متن در سایت قایاقیزی2017-08-31

Der Geldbaum = گیاه یشمگیاه یشم که به آن درخت شانس یا درخت پول نیز می گویند ، از گیاهان آپارتمانی است و در مقابل سرمای زمستان آسیب پذیر است.  گیاهی گوشتی و همیشه سبز است و برگهایش براق و ضخیم است. به آب کم احتیاج دارد و نگهداری اش آسان است. این گیاه نور آفتاب را تحمل می کند ، اما بهتر است که جلوی نور مستقیم نگذاریم.  برای تکثیر این گیاه ،  کافی است که یکی از برگهایش را به آرامی از گیاه جدا کرده و روی خاک قرار دهیم . بعد از دو یا سه هفته هم ریشه دار می شود و هم گیاه جدید به وجود می آید. همچنین می توانیم شاخه ای از آن را جدا کرده و داخل آب گذاشته و ریشه دار کنیم.


عید بر عاشقان مبارک باد

عید بر عاشقان مبارک باد
سایت قایاقیزی

2017-08-21